นโยบายการชำระเงิน

สามารถชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อจาก www.rev.co.th ชำระผ่านช่องทางธนาคาร หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ สำหรับการชำระเงินปลายทาง ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้า ต่อเมื่อได้รับโอนเงินเข้าบัญชีครบถ้วนตามมูลค่าสินค้าแล้วเท่านั้น

วิธีการชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บริษัท เรฟอีดิชั่น จำกัด

สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ)

●  บัญชี ธนาคารกสิกรไทย  kasikorn_bank

●  เลขที่บัญชี 051-8-21820-4

  *****แจ้งหลักฐานการโอนชำระค่าสินค้าได้ที่ Payment Confirmation หรือ Link https://www.rev.co.th/billing *****

           

2. ชำระค่าสินค้าผ่านช่อง

   payments

   เลือกช่องทางการชำระ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยผ่านทาง ผู้ให้บริการ 123service โดยการพิมพ์เอกสารการชำระเงิน และไปดำเนินการ ชำระได้ที่ เคาน์เตอร์ตามที่กำหนดใน เอกสารได้ทันที

   เมื่อได้ท่านได้ชำระเงินแล้วทางบริษัทจะเช็คยอดการชำระเงินในวันถัดไปและดำเนินการจัดเตรียมสินค้าต่อไป

   สำหรับการติดตามรายการที่ท่านได้สั่งซื้อไปแล้วนั้น ทางท่านสามารถนำหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อสินค้า ที่ระบุไว้ในเอกสาร “Payment Notification” มาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้