ยืนยันการชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

  • ตัวอย่าง: 100000011. คุณสามารถดูในอีเมล์ได้

  • รูปแบบวันที่ mm/dd/yy

  • ขนาดไฟล์สูงสุด 1000KB
    * ชื่อไฟล์รูปภาพจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ห้ามตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยหรืออักขระพิเศษ

* Required Fields